Câu hỏi thường gặp
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn hỗ trợ ra soát thể chế trong thị trường nông sản nội địa21/03/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Trong khuôn khổ Dự án " Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam", Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cần tuyển 05 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ rà soát các rào cản thể chế ảnh hưởng tới thương mại nông sản tại thị trường nội địa
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn xây dựng Báo cáo Kinh tế vĩ mô QIV/201605/09/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án " Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam và phát triển bền vững (RCV-CIEM) cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Xây dựng Báo cáo Kinh tế vĩ mô QIV/2016
Thông báo tuyển dụng chuyên gia tư vấn (IPSARD)05/09/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) sẽ thực hiện Nghiên cứu về " Điều tra các rào cản đối với việc kinh doanh trong thị trường đầu vào trung gian ngành nông nghiệp".
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn 05/09/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV-CIEM) cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ xây dựng Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý II và cả năm 2016.
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn hỗ trợ dự thảo Tái cơ cấu kinh tế05/09/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án "Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững" cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ soạn thảo Đề án Tái cơ cấu kinh tế cho Giai đoạn 2016-2020.
Thông báo tuyển nhóm làm phim video cho Dự án05/09/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam có nhu cầu tuyển 01 công ty truyền thông/nhóm làm phim để hỗ trợ Dự án thực hiện các video ngắn về hoạt động của Dự án.
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn hỗ trợ xây dựng Báo cáo KTVM Quý I/201605/09/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Tái cơ cấu kinh tế nâng cáo năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ xây dựng Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý I/2016.
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn hỗ trợ xây dựng Báo cáo KTVM Quý III/201605/09/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV-CIEM) cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ nghiên cứu xây dựng Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý III/2016
Tuyển chuyên gia viết báo cáo bình chọn top 10 quy định tốt nhất tồi nhất05/09/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ viết báo cáo về việc bình chọn 10 quy định pháp luật tốt nhất và tồi nhất đối với cộng đồng doanh nghiệp
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn nghiên cứu chính sách cạnh tranh13/06/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam cần tuyển 06 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ thực hiện Rà soát chính sách cạnh tranh ở Việt Nam
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn nghiên cứu Chuỗi giá trị lúa gạo ở Việt Nam07/06/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV) cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ nghiên cứu Chuỗi giá trị lúa gạo ở Việt Nam
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ xây dựng Báo cáo thực hiện Nghị quyết 19/201630/05/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án "Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững" cần tuyển 04 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xây dựng Báo cáo thực hiện Nghị quyết 19/2016 của Chính phủ
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn xây dựng báo cáo Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới21/03/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án "Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững (RCV-CIEM) cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xây dựng "Báo cáo Việt Nam tham gia cá FTA thế hệ mới"
Chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng báo cáo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư06/01/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam - Cấu phần CIEM cần tuyển 05 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ xây dựng báo cáo thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước21/12/2015
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Dự án thu thập, tổng hợp và phân tích các văn bản pháp luật, lựa chọn ra 30 quy định pháp luật tốt nhất và 30 quy định pháp luật tồi nhất, trên cơ sở đó tiếp tục bình chọn 10 quy định tốt nhất và 10 quy định tồi nhất để công bố.
Vacancy announcement17/11/2015
Hạn nộp hồ sơ:  
National consultants to conduct the Review of Impacts of Economic Restructuring in Viet Nam on Women: Phase 1
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 11-11-201421/10/2015
Hạn nộp hồ sơ:  
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo “Thể chế pháp luật, kinh tế của một số quốc gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam (Hoa Kỳ, Ôxtrâylia, Pháp, Ba Lan, Malaysia)
Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 11-11-201421/10/2015
Hạn nộp hồ sơ:  
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo “Chính sách bình ổn giá: Đánh giá hiệu quả và các kiến nghị”
Thông báo tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước BCKTVM05/10/2015
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ xây dựng Báo cáo Kinh tế vĩ mô quý IV và cả năm 2015
Thông báo tuyển chuyên gia tư vấn trong nước21/09/2015
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cần tuyển một (01) chuyên gia tư vấn trong nước Hỗ trợ soạn thảo Cẩm nang Hỏi - đáp về Luật Doanh nghiệp và Nghị định về Đăng ký doanh nghiệp.
1 2

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Báo cáo Phụ thuộc Kinh tế giữa Việt nam và Trung quốc
Đây là một trong nhiều kết quả nghiên cứu do Dự án “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam-RCV” của Chính phủ Úc tài trợ. Nghiên cứu được thiết kế nhằm làm rõ sự phụ thuộc kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh những thay đổi nhanh về địa chính trị trong khu vực cũng như sự gia tăng phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế; từ đó, đề xuất những thay đổi cơ cấu, thể chế chính sách cần thiết nhằm tối ưu hóa quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo ngày 23/4/2016 tại CIEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy Việt Nam phụ thuộc lớn nhất trong khu vực về nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời cũng chỉ rõ sự phụ thuộc này khó thay đổi trong thời gian ngắn do cơ cấu kinh tế của Việt nam kích thích nhập khẩu cho xuất khẩu. Các yếu tố biến động địa chính trị trong khu vực mặc dù không có tác động nhiều tới quan hệ thương mại, nhưng có tác động rất lớn tới việc thu hút FDI ở Việt Nam. Trong thời gian tới, ngoài việc cần đa dạng hóa thị trường thông qua các hiệp định thương mại tự do để giảm rủi ro từ mối quan hệ phụ thuộc trực tiếp từ Trung Quốc, Việt Nam cần chú ý tới tác động phụ thuộc gián tiếp vào Trung Quốc từ các quốc gia khác, do các quốc gia có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau khá chặt chẽ. Nhân dịp này, Việt Nghiên cứu quản lý kinh tế TW xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, chia xẻ thông tin và đóng góp ý kiến của các cá nhân/cơ quan và mong tiếp tục nhận được sử ủng hộ trong các nghiên cứu tiếp theo./.
Báo cáo Giám sát và đánh giá thực hiện Đề án tái cơ cấu nền kinh tế
Báo cáo này được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng tái cơ cấu kinh tế, gồm những kết quả chủ yếu trong các nội dung tái cơ cấu, những cải thiện và vấn đề của các yếu tố thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ đó đưa ra các đề xuất điều chỉnh chính sách một cách phù hợp nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tái cơ cấu kinh tế, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Xem thêm >>