Câu hỏi thường gặp
Thỏa thuận tài trợ trực tiếp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia15/03/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ trực tiếp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia về Dự án ô Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam.

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>