Thông tin tuyển dụng

Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam: Bối cảnh Dự án

Hà Nội, ngày 11/8/2014 - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Ôxtrâylia tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam.
 

Dự án được xây dựng nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện một số nội dung trong Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, giai đoạn 2013-2020. 

 

 

Ong-Ray-up-2-.jpg

Trong khuôn khổ Hội thảo khởi động Dự án, ông Raymond Mallon, Cố vấn cấp cao của Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam đã có bài phát biểu trình bày về Bối cảnh của Dự án.

 

Toàn văn bài phát biểu của Ông Raymond Mallon

 

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>