Thông tin tuyển dụng

Một số ý kiến về dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) của Việt Nam

Ngày 15/8 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Tọa đàm “Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh” do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) tài trợ.

 

Ông David Goddard - chuyên gia tư vấn cao cấp về Luật Doanh nghiệp của New Zealand là diễn giả chính của Tọa đàm. Tại Tọa đàm, ông David Goddard đã tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của Việt Nam đồng thời chia sẻ những kinh nghiêm của New Zealand về một số vấn đề có liên quan như quy trình đăng ký kinh doanh, vốn pháp định, quản trị công ty.

 

Tài liệu đính kèm: Một số ý kiến về dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) của Việt Nam - David Goddard

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>