Câu hỏi thường gặp
Cẩm Nang Hướng Dẫn Hoạt Động 15/03/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án ô Hỗ trợ tái cơ cấu nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV) được xây dựng nhằm hỗ trợ việc thực hiện một số kế hoạch trong Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế của Chính phủ (MPER, 2013-2020)

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>