Thông tin tuyển dụng

Dự án RCV hỗ trợ triển khai thực hiện Nghị quyết 19 năm 2017 của Chính phủ

Ngày 10/3 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị về triển khai Nghị quyết 19 năm 2017 của Chính phủ Việt Nam, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam trong năm 2017, định hướng đến năm 2020. Việc thực thi nhiệm vụ này của Chính phủ Việt Nam được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, bao gồm hỗ trợ từ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV) do Bộ Ngoại giao và Thương mại Ôxtrâylia (DFAT) tài trợ trong  2,5 năm qua.

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>