Thông tin tuyển dụng

Các rào cản đối với tăng trưởng năng suất, bài học kinh nghiệm của Ôxtrâylia

Hà Nội, ngày 11/8/2014 - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Ôxtrâylia tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam.
    
        

Dự án được xây dựng nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện một số nội dung trong Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, giai đoạn 2013-2020. 

 

anh3.jpg

 

Trong khuôn khổ Hội thảo khởi động Dự án, Tiến sĩ Michael Woods, Phó Chủ tịch Ủy ban Năng suất Ôxtrâylia đã có bài phát biểu và truyền đạt kinh nghiệm về "Các rào cản đối với tăng trưởng năng suất, bài học kinh nghiệm của Ôxtrâylia".

 

Toàn văn bài phát biểu của Tiến sĩ Michael Woods

 

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>