Thông tin tuyển dụng

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý III năm 2014

               141124133949_BIA-BAO-CAO-3.jpg

 

  • Tên ấn phẩm :Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý III năm 2014

  • Tác giả : Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

  • Năm xuất bản :2014

  • Số trang :109

  • Tải về

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>