Câu hỏi thường gặp
Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý I/201515/03/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý I/2015 được thực hiện nhằm cập nhật diễn biến kinh tế vĩ mô và điều hành chính sách kinh tế vĩ mô trong quý I/2015; đánh giá triển vọng kinh tế vĩ mô quý II/2015; và đề xuất kiến nghị chính sách điều hành kinh tế vĩ mô trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu của phát triển và cải cách. Báo cáo do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và nhóm chuyên gia tư vấn của Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam (Dự án RCV) thực hiện.
1 2 3

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>