Câu hỏi thường gặp
Báo cáo Phụ thuộc Kinh tế giữa Việt nam và Trung quốc04/08/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Đây là một trong nhiều kết quả nghiên cứu do Dự án “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam-RCV” của Chính phủ Úc tài trợ. Nghiên cứu được thiết kế nhằm làm rõ sự phụ thuộc kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh những thay đổi nhanh về địa chính trị trong khu vực cũng như sự gia tăng phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế; từ đó, đề xuất những thay đổi cơ cấu, thể chế chính sách cần thiết nhằm tối ưu hóa quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo ngày 23/4/2016 tại CIEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy Việt Nam phụ thuộc lớn nhất trong khu vực về nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời cũng chỉ rõ sự phụ thuộc này khó thay đổi trong thời gian ngắn do cơ cấu kinh tế của Việt nam kích thích nhập khẩu cho xuất khẩu. Các yếu tố biến động địa chính trị trong khu vực mặc dù không có tác động nhiều tới quan hệ thương mại, nhưng có tác động rất lớn tới việc thu hút FDI ở Việt Nam. Trong thời gian tới, ngoài việc cần đa dạng hóa thị trường thông qua các hiệp định thương mại tự do để giảm rủi ro từ mối quan hệ phụ thuộc trực tiếp từ Trung Quốc, Việt Nam cần chú ý tới tác động phụ thuộc gián tiếp vào Trung Quốc từ các quốc gia khác, do các quốc gia có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau khá chặt chẽ. Nhân dịp này, Việt Nghiên cứu quản lý kinh tế TW xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, chia xẻ thông tin và đóng góp ý kiến của các cá nhân/cơ quan và mong tiếp tục nhận được sử ủng hộ trong các nghiên cứu tiếp theo./.
Báo cáo Giám sát và đánh giá thực hiện Đề án tái cơ cấu nền kinh tế04/02/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Báo cáo này được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng tái cơ cấu kinh tế, gồm những kết quả chủ yếu trong các nội dung tái cơ cấu, những cải thiện và vấn đề của các yếu tố thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ đó đưa ra các đề xuất điều chỉnh chính sách một cách phù hợp nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tái cơ cấu kinh tế, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Báo cáo nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm tại Ôxtrâylia02/02/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015 của Ban Kinh tế Trung ương, từ ngày 18/10/2015 đến ngày 24/10/2015, đoàn cán bộ Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Đinh Văn Cương , Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác, nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm tại Ôxtrâylia. Tham gia đoàn có một số cán bộ nghiên cứu cấp vụ của Ban Kinh tế Trung ương và cán bộ cấp vụ đại diện các cơ quan: Văn phòng Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ôxtrâylia và cán bộ Đại sứ quán Ôxtrâylia tại Việt Nam. Kinh phí của chuyến công tác do Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV) tài trợ.
CHÍNH SÁCH BÌNH ỔN GIÁ: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH11/11/2015
Hạn nộp hồ sơ:  
Trong những năm vừa qua, trước biến động khó lường và thường tạo ra nhiều áp lực từ giá cả, đặc biệt là giá các mặt hàng thiết yếu đối với các nhà quản lý, đối với các nhà sản xuất và cung ứng cũng như đối với người dân, sáng kiến thực hiện các biện pháp bình ổn giá đã ra đời và dần được mở rộng thực hiện cả trên phạm vi địa lý và đối với mặt hàng cũng như đối tượng tham gia. Các biện pháp và chương trình bình ổn giá được thực hiện từ cấp trung ương xuống tới các địa phương, trọng điểm là các thành phố lớn đã có những đóng góp nhất định trong quá trình điều hành giá cả trên bình diện kinh tế vĩ mô. Thực chất, hoạt động bình ổn giá, đặc biệt là giá các mặt hàng thiết yếu được thực hiện khá thường xuyên, đặc biệt trong những giai đoạn lạm phát tăng cao hoặc có sự khan hiếm nhất thời của một mặt hàng nào đó khiến giá cả biến động đột ngột. Ở quy mô toàn quốc, Chính phủ và các Bộ, ban, ngành thường xuyên có những biện pháp phối hợp để kiểm soát và bình ổn giá cả. Đôi khi Chính phủ đã sử dụng cả những biện pháp hành chính có tính bắt buộc quyết liệt, ví dụ điển hình như việc trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, áp giá sữa bột trẻ em v.v… Mặc dù các hoạt động bình ổn giá được thực hiện thường xuyên nhưng cho tới nay, chưa có những đánh giá cụ thể tác động của việc sử dụng các biện pháp và công cụ bình ổn giá tới chỉ số giá tiêu dùng. Chính vì vậy, báo cáo Nghiên cứu này sẽ tập trung phân tích, khảo sát thực tế và sử dụng các công cụ kỹ thuật để đánh giá cụ thể, sát thực để chỉ ra hiệu quả của chương trình bình ổn giá. Qua đó có thể thấy những hạn chế và khiếm khuyết của chương trình cũng như đưa ra những đề xuất điều chỉnh cần thiết để chương trình thực sự đạt hiệu quả và mục tiêu như mong đợi ban đầu.
Góp ý vào Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự 22/10/2015
Hạn nộp hồ sơ:  
Ngày 18/3/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/2014/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tiếp theo những kết quả đạt được trong năm 2014, ngày 12 tháng 3 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19/2015/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hai năm 2015-2016. Trong 10 chỉ số môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19 có 2 chỉ số liên quan tới lĩnh vực tư pháp;; đó là: (i) Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại;; và (ii) Giải quyết phá sản doanh nghiệp. Nghị quyết 19 yêu cầu rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp thương mại xuống còn tối đa 200 ngày (hiện nay là 400 ngày). Chỉ số này được đánh giá và đo lường dựa trên các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, do đó việc sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự ảnh hưởng quyết định tới việc rút ngắn thời gian Giải quyết tranh chấp hợp đồng. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương được giao nhiệm vụ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 19;; và kiến nghị các giải pháp phù hợp đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết. Vì vậy, trong thời gian qua, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức nghiên cứu, khảo sát, tham vấn và tập hợp các đề xuất, kiến nghị sửa đổi một số điều khoản cụ thể trong Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự trực tiếp tác động đến việc rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng. Để cung cấp thêm thông tin phục vụ các Đại biểu Quốc hội trong việc thảo luận cho ý kiến về dự án luật này, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xin trân trọng gửi tới quý vị Đại biểu Quốc hội báo cáo “Góp ý Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) để cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19 của Chính phủ”.
Báo cáo Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế01/10/2015
Hạn nộp hồ sơ:  
Sau khi phê duyệt Đề án, ngày 19 tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về một số nhiệm vụ triển khai trong ba năm 2013-2015 nhằm thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020. Chỉ thị đã xác định danh mục gồm 58 nhiệm vụ cụ thể ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2013 – 2015, trong đó chỉ định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành và kết quả phải đạt được. Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, và dựa trên tổng hợp các điều tra, phân tích của các cơ quan có liên quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong ba năm 2013-2015
Doanh nghiệp Nhà nước & méo mó thị trường04/09/2015
Hạn nộp hồ sơ:  
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là một trong những trọng tâm của tái cơ cấu kinh tế. Để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, bên cạnh việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, Chính phủ đã yêu cầu phải đổi mới, phát triển và tiến tới áp dụng đầy đủ khung quản trị hiện đại theo thông lệ tốt của kinh tế thị trường; thực hiện nghiêm pháp luật, kỷ cương hành chính nhà nước và kỷ luật thị trường, đổi mới hệ thống đòn bẩy khuyến khích bảo đảm doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường và cạnh tranh bình đẳng như các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Báo cáo " Doanh nghiệp nhà nước và méo mó thị trường" có mục tiêu làm rõ những điểm chưa phù hợp với kinh tế thị trường của doanh nghiệp nhà nước hiện nay cũng những nguyên nhân của thể chế kinh tế, từ đó kiến nghị những giải pháp góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế và hoàn thiện thể chế kinh tế trong giai đoạn tới
1 2

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>