Hội nghị tổng kết Dự án RCV
Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV) do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) tài trợ đã được xây dựng nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện một số nội dung tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. RCV tập hợp trong cùng một chương trình các cơ quan chủ chốt - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ NN & PTNT, VCCI, và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương - để cùng thực hiện cải cách. Dự án được thực hiện từ tháng 7/2014 đến tháng 6/2017 và đã đạt được nhiều kết quả. Những kết quả này là cơ sở để Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tiếp tục hỗ trợ các cải cách thúc đẩy cạnh tranh, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh tại Việt Nam.

Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV) được xây dựng nhằm hỗ trợ thực hiện một số nội dung trong Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020 của Chính phủ Việt Nam. Dự án hướng tới hỗ trợ thực hiện các mục tiêu sau:

 -    Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;
 -    Thúc đẩy năng suất lao động, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập; và 
 -    Nâng cao tính minh bạch trong các quy định kinh doanh và giảm tham nhũng.

Ngân hàng Thế giới ủng hộ Việt Nam tái cơ cấu nền kinh tế
Trao đổi với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Axel van Trotsenburg cho biết, WB ủng hộ tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế mà Việt Nam đang thực hiện.
Tái cơ cấu để nông nghiệp thôi ‘vạc vào chân mình’
Nội dung đột phá nhất là mỗi địa phương phải lựa chọn ngành hàng chiến lược cho mình để phát triển nông nghiệp.
Tái cơ cấu để giải quyết nợ xấu
Ngành ngân hàng được cho là đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất với những nỗ lực tái cơ cấu và giải quyết nợ xấu, để đứng trước cơ hội chuyển mình cùng với sự phục hồi của nền kinh tế.
Xem thêm >>

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>