Tọa đàm "Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế"
Sáng ngày 23/12, tại Hà Nội, với sự tài trợ của Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV), Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Kiểm toán Nhà nước, báo Nhân Dân tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế".
Dự án RCV làm việc với tỉnh Đồng Tháp về Chương trình Tái cơ cấu nông nghiệp
Tiếp nối Hội thảo tham vấn Tái cơ cấu ngành nông nghiệp được tổ chức vào ngày 9/11/2014 tại Hà Nội với sự chủ trì của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức phát, ngày 17/12/2014, đoàn công tác của Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV) đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp để tìm hiểu các kinh nghiệm tái cơ cấu trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh, trao đổi với các doanh nghiệp về các khó khăn, trở ngại chính trong quá trình tái cơ cấu và tham gia vào các chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu.
Hội thảo Báo cáo kinh tế vĩ mô Quý III/2014
Với sự tài trợ của Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã thực hiện Báo cáo kinh tế vĩ mô Quý III/2014. Báo cáo được xây dựng với các mục tiêu: (i) cập nhật diễn biến kinh tế vĩ mô và điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô trong quý III năm 2014, kèm theo những phân tích và nhận định của chuyên gia; (ii) đánh giá triển vọng kinh tế vĩ mô trong quý IV/2014; và (iii) đưa ra các kiến nghị đối với điều hành chính sách kinh tế vĩ mô trong quý IV/2014 và các năm tiếp theo phù hợp với yêu cầu cải cách ở Việt Nam.
Hội thảo tham vấn Tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Ngày 9/11 tại Hà Nội, với sự tài trợ của Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV), Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) phối hợp với Báo Nông Nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo nội dung Quyết định 899/Q Đ-TTg ngày 10/6/2013 của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Cao Đức Phát chủ trì hội thảo.

Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV) được xây dựng nhằm hỗ trợ thực hiện một số nội dung trong Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020 của Chính phủ Việt Nam. Dự án hướng tới hỗ trợ thực hiện các mục tiêu sau:

 -    Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;
 -    Thúc đẩy năng suất lao động, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập; và 
 -    Nâng cao tính minh bạch trong các quy định kinh doanh và giảm tham nhũng.

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>